Sethule
Umanyano

denhe

        Ngena endaweni yakho
Umtshwa kuleli banga na?

Bhalisa ube libandla lalo'umanyano