Kumba
Dzidzira

Nyora| Chikuwo

Chikuwo ! chikatyamaro

Mashandisiro
Chinoshandiswa:
1. kuratidza kushamisika kana pakushamisika.
2. kuratidza kuvhunduka.
3. panotura munhu achidaidzira kana kushevedzera.

Mienzaniso

1. Ndakangoti, A!.
2. Musikana wakanaka uyu hei!.
3. Varume vaiva pachivara vose vakangoti, "Aa!".
4. Baba vangu mbizi iwe!.
5. Endaka!
6. "Kwete! Kwete!"